O nás

Rádi bychom Vám představili profesionální českou společnost KIMBA s.r.o. Naše zkušenosti v bezpečnostním oboru jsou dlouholeté. Jsme specialisty v oblasti fyzické ostrahy, detektivních služeb, operativního řešení v  občansko-právních sporech, zajištění majetku pro různé, leasingové, bankovní i nebankovní společnosti. 

Máme značné zkušenosti s ostrahou hudebních klubů, heren, casin a různých nočních rizikových provozů. Provozujeme též pořadatelskou službu při kulturních a společenských akcích, ostrahu a obsluhu parkovišť. Již několik let dohlížíme na rizikové sportovní zápasy. Jsme schopni dodat školený personál na pozice, recepční, strážce či detektiv obchodního centra, nebo prodejny. V případě jakéhokoliv nebezpečí nabízíme kompletní krizový program a to bodyguard servis, ozbrojený doprovod, zásahové jednotky a další speciální služby.

Reagujeme na jakýkoliv požadavek klienta v resortu bezpečnosti. Řešíme krizové situace, kdy klient potřebuje rychlou pomoc, radu či službu bezpečnostní-detektivní agentury. Každý zaměstnanec firmy musí být morálně i trestně bezúhonný a splňuje prověrky fyzické zdatnosti. Bezpečnostní pracovníci jsou odborně školeni v otázkách právního minima, použití střelné zbraně a ostatních donucovacích prostředků, dodržování řádu požární ochrany, první pomoci a všech vnitřních řádů. Dle požadavku zákazníka nebo daného prostředí mohou být pracovníci vybaveni obranými prostředky, přenosnou radiostanicí, různými kontrolními pochůzkovými systémy, popř. jinou speciální výzbrojí a výstrojí.

V případě požadavku klienta, nutnosti situace při řešení krizových bezpečnostních situací je výkon posílen výjezdovou zásahovou jednotkou. Řádný výkon bezpečnostních služeb je pravidelně prověřován kontrolním pracovníkem společnosti.
Díky své odbornosti, profesionalitě a i dlouholetým zkušenostem pracovníků v resortu bezpečnosti jsme dosáhli profesních certifikací a oprávnění. Jsme řádnými členy nejprestižnější České asociace v resortu bezpečnostních a detektivních služeb. KIMBA s.r.o. je členem ČESKÉ KOMORY DETEKTIVNÍCH SLUŽEB a členem HOSPODÁŘSKÉ KOMORY ČR.

 

Jakožto člen ČKDS, ctíme níže uvedený etický kodex

  1. soustavně usilovat o zvyšování uznání - image a respektu své profese i profesního sdružení ( živnostenského společenstva HK ČR) ČESKÁ KOMORA DETEKTIVNÍCH SLUŽEB a v souladu s tím jednat ve své profesní činnosti i soukromém životě;
  2. soustavně usilovat o vysokou profesionalitu ( odbornou způsobilost) a její neustálé zvyšování;
  3. vykonávat svoji profesi vždy v souladu s tuzemským i mezinárodním právem, a profesní etikou;
  4. před rozhovorem s klientem i vytěžovanými osobami poskytnout pravdivé a relevantní informace o sobě a své firmě;
  5. plně respektovat všechny požadavky na profesionalitu detektivní činnosti a na zachování důvěrnosti informací;
  6. předcházet situacím, kdy by při plnění úkolů docházelo ke konfliktu zájmů;
  7. být seriózní ve své činnosti a poskytovat pouze realistická doporučení a pravdivé závěry;
  8. prosazovat tento etický kodex ve své detektivní kanceláři, mezi členy České komory detektivních služeb a mezi všemi, kdo tuto profesi praktikují;
  9. být loajální ke své detektivní kanceláři, přesně dodržovat a ctít její politiku, cíle a doporučení, být plně loajální ke klientům pro něž detektivní kancelář poskytuje služby;
  10. propagovat profesi soukromý detektiv a profesní sdružení - živnostenské společenstvo HK ČR ČESKÁ KOMORA DETEKTIVNÍCH SLUŽEB.