Naše služby

Fyzická ostraha – ochrana osob a majetku

Zajistíme kompletní ochranu Vašeho majetku, plynulý chod areálu, kontrolu a evidenci vjezdů/výjezdů vozidel a pohybu osob. Vycházíme z našich dlouholetých zkušeností s objekty obdobného charakteru a snažíme se předcházet rizikovým situacím. V případě nočních podniků zajistíme plynulý chod podniku a také bezpečí pro Vaše hosty i zaměstnance. V případě potřeby je k dispozici také speciální zásahová jednotka.

 • ostraha a zajištění plynulého chodu areálu (parkoviště, staveniště, obchodní centra aj.)
 • ostraha hudebních klubů, heren, casin a různých nočních rizikových provozů
 • recepční služby

Osobní ochrana osob – bodyguard servis

V případě jakéhokoliv ohrožení vytvoříme kompletní krizový program a pro našeho klienta zajistíme maximální bezpečí.

 • ozbrojené doprovody
 • ostraha bytu či domu
 • stálá pohotovost

Pořadatelské služby a zabezpečení akcí

Zajišťujeme ochranu účinkujících, sportovců i diváků, plynulý průběh celé akce, kontrola vjezdů a výjezdů automobilů, kontrola vchodů a východů pro účastníky, kontrola oprávněnosti ke vstupu do areálu aj.

 • sportovní zápasy
 • společenské a kulturní akce (koncerty, festivaly aj.)

Další služby

Mezi naše další služby patří i kompletní služby soukromého detektiva a pomoc při řešení občansko – právních sporů.

 • kompletní služby soukromého detektiva
 • operativní řešení v občansko – právních sporech
 • zajištění majetku pro různé, leasingové, bankovní i nebankovní společnosti